Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Návrat dětí do Mateřské školy od 12. 4. 2021

Kategorie: MŠ Havlíčkova, MŠ Jízdárenská, MŠ Sídliště

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 je umožněn návrat do Mateřské školy dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání (děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou 6 a více let). Ve skupinkách maximálně po 15. dětech. Provoz bude zajištěn ve všech třech budovách Mateřské školy, tak jak jsou děti zvyklé. Bližší informace k ORGANIZACI TESTOVÁNÍ Vám budou podány přímo na budovách školy.

Upozorňujeme, že předškolní vzdělávání je povinné.

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 06. 04. 2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, policie aj. od 12. 04. 2021 chodit do svých běžných mateřských škol.

Součástí výuky dítěte bude povinné pravidelné antigenní testování. V intervalu 2x týdně (pondělí, čtvrtek) nebo vždy první den prezenční výuky, dále pak dle harmonogramu. Testování dítěte bude provádět ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE (popř. třetí zletilá osoba, která dítě do MŠ přivede) za přítomnosti dozorujícího učitele. Upozorňujeme rodiče na delší časový interval při předávání dětí.

Další režimové opatření:

  • zaměstnanci školy povinně respirátory (standardy dle MO MZd)
  • větrání každých 30 minut
  • vstup třetích osob v době provozu škol pouze v důvodných případech
    za přijetí režimových opatření, minimalizující styk s dětmi
  • povinná homogenita všech tříd

Děkujeme rodičům i statečným dětem za spolupráci při náročné organizaci současného provozu.

Bc. Jančová Jana, ředitelka školy

Podrobné informace naleznete také na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.