Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Organizace a průběh zápisu do Mateřské školy

Kategorie: MŠ Havlíčkova, MŠ Jízdárenská, MŠ Sídliště

Ředitelka Mateřské školy Hrušovany u Brna v souladu s §34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání v platném znění, stanovuje termín a místo zápisu pro školní rok 2021/2022 takto:

Zápis proběhne v rozmezí stanoveném školským zákonem

od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva a metodikou MŠMT se bude zápis do mateřské školy konat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Dokumenty potřebné k zápisu jsou ke stažení na webových stránkách (níže)
mateřské školy, v případě potřeby k vyzvednutí v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy.

  • Žádost o přijetí dítěte (součástí je potvrzení lékaře o pravidelném
    očkování dítěte § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví)
  • Kopie rodného listu dítěte
  • Kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte (na kopii bude napsáno: poskytuji kopii OP k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována, podpis)

Přihlášky je možné doručit následující způsoby:

  1. do datové schránky školy: ID 2m2krxn
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze prostý email!)
  3. poštou na adresu: Mateřská škola Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, Hrušovany u Brna, 664 62
  4. vhozením vyplněné a podepsané žádosti do schránky u vchodu do budovy školy na ulici Havlíčkova 169 (obálku označit nápisem „Zápis do MŠ“)

Možnost nahlížet do spisu a jeho případné doplnění: 20. 5. 2021 od 8:00 do
12:00

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte do MŠ se bude zákonným zástupcům vydávat v MŠ Hrušovany u Brna, Havlíčkova 169 v pondělí 7. 6. 2021 a v úterý 8.6 2021 od 8,00 do 11,45 a od 12,15 do 16,00 hodin.