Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Zápis pro děti ukrajinských uprchlíků – Зарахування дітей українських біженців

Kategorie: MŠ Havlíčkova, MŠ Jízdárenská, MŠ Sídliště

Zápis pro děti ukrajinských uprchlíků pro školní rok 2022/2023 – Зарахування дітей українських біженців на 2022/2023 навчальний рік

Zápis dětí ukrajinských uprchlíků se uskuteční 22. 6. 2022 od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v mateřské škole Havlíčkova 169.

Při zápisu do mateřské školy předloží zákonný zástupce vyplněné dokumenty:

  1. Žádost k předškolnímu vzdělávání, lze vyzvednout v mateřské škole Havlíčkova 13. 6. 2022 od 10:00 do 12:00
  2. Občanský průkaz nebo cestovní pas rodičů (zákonných zástupců)
  3. Potvrzení praktického lékaře (přihláška)

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ se bude vydávat dne 27. 6. 2022 od 10:00 do 12:00 od 12:30 do 14:00.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě stanovených kritérií projednaných se zřizovatelem.

Реєстрація дітей українських біженців відбудеться 22 червня 2022 року з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00у дитсадку Гавлічкова 169.

При зарахуванні до дитячого садка законний представник подає заповнені документи:

  1. Заявку на дошкільну освіту можна отримати в Гавлічковій дитсадку 13 червня 2022 року з 10:00 до 12:00.
  2. Посвідчення особи або паспорт батьків (опікунів)
  3. Cертифікат лікаря загальної практики (заява)

Буде видано рішення про прийом/недопуск дитини до садка 27 червня 2022 року з 10:00 до 12:00 з 12:30 до 14:00.

Рішення про зарахування дитини до дитячого садка приймає директор на підставі встановлених критеріїв, які обговорюються із засновником.