Třída Berušky

Učitelé:

Jarmila Havlíková, Bohdana Soudková