MŠ Jízdárenská

Je odloučeným pracovištěm, součástí sportovního areálu, zde jsou dvě třídy.

Žabky: 23 dětí ve věku 3 – 4 roky.

Medvídci: 24 dětí ve věku 4 – 7 let.

Součástí budovy je dětské hřiště, vybavené hracími prvky.