MŠ Jízdárenská

Je odloučeným pracovištěm, součástí sportovního areálu, zde jsou dvě třídy.

Broučci: 23 dětí ve věku 3 – 6 let.

Medvídci: 23 dětí ve věku 3 – 6let.

Součástí budovy je dětské hřiště, vybavené hracími prvky.