MŠ Sídliště

Je odloučeným pracovištěm MŠ, zde jsou tři třídy.

Včelky: 24 dětí ve věku 3 – 5 let.

Sluníčka: 15 dětí ve věku 2,5 – 4 roky.

Kuřátka – 25 dětí ve věku 5 – 7 let.

Součástí tříd jsou výdejny jídla, které se dováží z hlavní budovy, dále velká přilehlá zahrada s různými hracími prvky.