MŠ Sídliště

Je odloučeným pracovištěm MŠ, zde jsou tři třídy.

Včelky: 25 dětí ve věku 3 – 5 let.

Sluníčka: 15 dětí ve věku 3 – 4 let.

Kuřátka – 25 dětí ve věku 4 – 6 let.

Součástí tříd jsou výdejny jídla, které se dováží z hlavní budovy, dále velká přilehlá zahrada s různými hracími prvky.