Třída Sluníčka

Učitelé:

Adéla Karešová, Alena Křápková, Michaela Černíková