Třída Sluníčka

Učitelé:

Iveta Strbáčková, Miluše Machaňová