Třída Včelky

Učitelé:

Bc. Zdeňka Doleželová, Bronislava Slámová