Třída Včelky

Učitelé:

Petra Dohnalová, Eva Urbánková,

Asistent pedagoga:

Bohdana Soudková