Kontakt na kuchyň

KUCHYŇ – KONTAKTY:

Havlíčkova 169

Hrušovany u Brna , 664 62¨

kuchyn@mshrusovany.cz (pův. kuchyn@mshrusovany.skolniweb.cz)

tel.: +420 547 237 150, mob.: 724 029 808

vedoucí: Eva Menclová

PLATBY

Poukazujte na BÚ školy: 2028411329/0800, vedený u ČS, a.s., jako VS (variabilní symbol) použijte číslo, které jste dostali na přihlášce ke stravování pro vaše dítě, zároveň je na seznamu „uzávěrka strávníků“ v kolonce č..

Školné je placeno spolu se stravným. Platby na následující měsíc (záloha) jsou vyvěšovány do 20. dne v měsíci, splatné do 25. dne v měsíci kdy byly vyvěšeny (záloha předem).

Uzávěrka strávníků – samostatně pro konkrétní budovy (členění tabulky – vysvětlení)

č. – variabilní symbol strávníka

Kategorie – věková kategorie, do které je zařazen a podle které se určuje stravné

P – O – S   – počet přesnídávek-obědů-svačin v měsíci, tj. počet všech pracovních dnů

Předpis – první částka školné, druhá částka stravné (násobek)

Převod – částka převedená z minulého měsíce

Platba – částka v tom-kterém měsíci připsaná (u záloh, v příštím měsíci, 0,–)

Zůstatek – od převodu a připsané platby odečtené stravné a školné, bez znaménka PŘEPLATEK, se záporným znaménkem/mínusem ČÁSTKA K ÚHRADĚ

 

Upozornění pro rodiče.

Od 25.5.2018 Nebudou uvádění na Uzávěrce strávníků (PLATBY), jména dětí. Budou k dispozici pouze variabilní symboly, které jsou uvedeny na přihlášce ke stravování.

Dohledání platby bude tedy možné pouze podle variabilního symbolu.