Kontakt na kuchyň

Havlíčkova 169
Hrušovany u Brna, 664 62

kuchyn@mshrusovany.cz ( původně kuchyn@mshrusovany.skolniweb.cz )

tel.: 547 237 150
mobil: 724 029 808

Vedoucí: Eva Menclová

Hl. kuchařka: Monika Schmidtová (MŠ Havlíčkova – Berušky)

pom. Kuchařky: Simona Růžičková (MŠ Havlíčkova – Motýlci), Růžena Kalivodová
(MŠ Sídliště – Kuřátka), Marcela Drápalová (MŠ Sídliště – Včelky , Marie Nováčková
(MŠ Sídliště – Sluníčka), Jana Šafránková (MŠ Jízdárenská – Medvídci), Anna Studená (MŠ Jízdárenská – Broučci)

PLATBY:

Poukazujte na BÚ školy: 2028411329/0800, vedený u ČS, a.s., jako VS (variabilní symbol) použijte číslo, které jste dostali na přihlášce ke stravování pro vaše dítě, zároveň je na seznamu „uzávěrka strávníků“ v kolence č..

Uzávěrka strávníků – samostatně pro konkrétní budovy (členění tabulky – vysvětlení)

Příjmení a jméno strávníka

č. – variabilní symbol strávníka

Kategorie – věková kategorie, do které je zařazen a podle které se určuje stravné

P-O-S – počet přesnidávek-obědů-svačin v měsíci, tj. počet všech pracovních dnů

Předpis – první částka Kč 385,- – školné, druhá částka stravné (násobek)

Převod – částka převedená z minulého měsíce

Platba – částka v tom-kterém měsíci připsána (u záloh, v příštím měsíci, 0,–)

Zůstatek – od převodu a připsané platby odečtené stravné a školné, bez znaménka PŘEPLATEK, se záporným znaménkem/mínusem ČÁSTKA K ÚHRADĚ