Platby

Vážení rodiče,

pro kalendářní měsíc, v němž je přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy výši úplaty, která nepřesáhne výši poměrné části odpovídající rozsahu přerušení provozu.

Výše úplaty za březen 2020 je stanovena zpětně na částku 213 Kč.

Úplata za následující měsíce bude stanovena neprodleně po ukončení aktuálního měsíce na základě dnů přerušení provozu.

Část úplaty Vám bude vrácena spolu s přeplatkem stravného ve vyúčtování v měsíci červenci.

 

V případě dotazů ohledně školného a stravného pište na e-mail kuchyn@mshrusovany.cz

S pozdravem

Eva Menclová, vedoucí školní jídelny


 

Vážení rodiče,

platbu za školné a stravné  na měsíc září je nutné zaplatit do 9. září.

A platbu na měsíc říjen je nutné zaplatit do 25. září.

 Předem děkuji za spolupráci.

S pozdravem,

Eva Menclová, vedoucí školní jídelny

Tel.: 547 237 150, Mob.: 724 029 808


 

Vážení rodiče,

zálohová platba na prosinec je kalkulována na celý pracovní měsíc, tj. 21 pracovních dnů. Případné přeplatky (na stravném i školném) budou standardně zohledněny ve vyúčtování, resp. převedeny do následujícího měsíce.

S přáním krásného dne

Eva Menclová, vedoucí ŠJ

 

Vážení rodiče,

jak jste byli paní ředitelkou na srpnové schůzce s rodiči předběžně informováni, dochází ke změně v odhlašování, resp. platbách za svačiny.

Vezměte prosím na vědomí, že s platností od 1.10.2016 budou děti přihlášené k celodenní docházce přihlášeny k celodennímu stravování a celodenní stravné budou platit. V případě, že si dítě mimořádně vyzvednete po obědě – tj. před odpolední svačinou – bude si domů odnášet ovoce jako náhradu odpolední svačiny.

Nutnost informovat učitelky o dřívějším vyzvednutí dítěte z MŠ (po obědě) zůstává – je nutné připravit pro vaše dítě ovoce.

Děkuji za pochopení

 

Eva Menclová, vedoucí ŠJ