Platby

Vážení rodiče,

platbu za školné a stravné  na měsíc září je nutné zaplatit do 9. září.

A platbu na měsíc říjen je nutné zaplatit do 25. září.

 Předem děkuji za spolupráci.

S pozdravem,

Eva Menclová, vedoucí školní jídelny

Tel.: 547 237 150, Mob.: 724 029 808


 

Vážení rodiče,

zálohová platba na prosinec je kalkulována na celý pracovní měsíc, tj. 21 pracovních dnů. Případné přeplatky (na stravném i školném) budou standardně zohledněny ve vyúčtování, resp. převedeny do následujícího měsíce.

S přáním krásného dne

Eva Menclová, vedoucí ŠJ

 

Vážení rodiče,

jak jste byli paní ředitelkou na srpnové schůzce s rodiči předběžně informováni, dochází ke změně v odhlašování, resp. platbách za svačiny.

Vezměte prosím na vědomí, že s platností od 1.10.2016 budou děti přihlášené k celodenní docházce přihlášeny k celodennímu stravování a celodenní stravné budou platit. V případě, že si dítě mimořádně vyzvednete po obědě – tj. před odpolední svačinou – bude si domů odnášet ovoce jako náhradu odpolední svačiny.

Nutnost informovat učitelky o dřívějším vyzvednutí dítěte z MŠ (po obědě) zůstává – je nutné připravit pro vaše dítě ovoce.

Děkuji za pochopení

 

Eva Menclová, vedoucí ŠJ