Provozní doba

Budova MŠ Havlíčkova 169: 6.15 – 16.30 hod.

 • 6.15– 7.30 hod

otevřen pouze vchod č. l (vchod u třídy Berušek) – scházení dětí a provoz v prostorách l. třídy (Berušky i Motýlci).

 • 7.30 – 8.15 hod

otevřeny oba vchody budovy, děti přicházejí do svých šaten, tříd.

 • 8.15 hod

vchody do MŠ se uzamykají.

 • Odpolední provoz do 15.00 hod

provoz v obou třídách.

 • V 15.00 hod

přecházejí děti ze třídy Motýlků do třídy Berušek.

 • Od 15.00 hod do 16.30 hod

provoz pouze ve třídě Berušek – l. třída.

 

Budova MŠ Sídliště 527: 6.15 – 16.30 hod.

 • 6.15 – 7.30 hod

otevřen pouze hlavní vchod – scházení dětí a provoz v přízemí ve třídě Včeliček (Včeličky, Kuřátka, Sluníčka).

 • 7.30 – 8.15 hod

otevřeny oba vchody budovy, děti přicházejí do svých šaten, tříd.

 • 8.15 hod

vchody do MŠ se uzamykají.

 • Odpolední provoz – děti ze třídy Sluníček přechází v 15.00 hod do třídy Včeliček.
 • 15.00 hod

se uzamyká zadní vchod do MŠ.

 • Děti ze třídy Kuřátek přechází do třídy Včeliček v 15.30 hod.
 • 15.30 – 16.30 hod

provoz pouze ve třídě Včeliček.

 

Budova MŠ Jízdárenská 699: 6.15 – 16.30 hod

 • 6.15 – 7.30 hod

provoz a scházení dětí ve třídě Žabek.

 • 7.30 – 8.15 hod

provoz v obou třídách, děti přicházejí do svých tříd.

 • 8.15 hod

vchod do MŠ se uzamyká.

 • Odpolední provoz – do 15.00 hod v obou třídách.
 • V 15.00 hod

přechází děti ze třídy Medvídků do třídy Žabek.

 • Od 15.00 do 16.30 hod

provoz pouze ve třídě Žabek.