Režim dne

Obecná charakteristika školy

Mateřská škola má v různých částech obce tři odloučená pracoviště v samostatných budovách:
MŠ Havlíčkova 169, MŠ Sídliště 527, MŠ Jízdárenská 699. Škola má celkem sedm tříd.

Budova MŠ Havlíčkova

je přízemní budova v řadové zástavbě v klidné ulici uprostřed obce s vlastní zahradou vybavenou zahradními prvky a pískovištěm, zpevněnou plochou pro míčové a dopravní hry. V budově jsou 2 prostorné třídy se samostatnými vchody. Každá třída má své vlastní sociální zařízení a šatnu pro děti. Nejsou zde samostatné ložnice. Lehátka se v každé třídě v určeném čase připravují do herny, kde děti odpočívají. Součástí MŠ je školní kuchyně. Odtud je strava následně rozvážena do ostatních budov.

Režim dne

 • 6.15 – 9.45 scházení dětí, spontánní hra, zájmové, individuální, řízené činnosti,
  pohybové a relaxační aktivity
 • 8.30 – 9.00 postupné svačinky (dítě si ve stanovené době určí samo, kdy se nasvačí)
 • 9.45 – 11.45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11.45 – 12.15 oběd
 • 12.15 – 14.15 příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti
 • 14.15 – 14.45 pohybová aktivita, svačina
 • 14.45 – 16.30 odpolední zájmové činnosti
  Časové termíny budou v jednotlivých třídách upravovány dle momentální situace a potřeby.

Budova MŠ Sídliště

je prostorná patrová budova na okraji sídliště s vlastní zahradou vybavenou zahradními prvky, pískovištěm, zpevněnou plochou pro dopravní hry, travnatou plochou. Jsou zde 3 třídy (2 v přízemí a 1 v patře) se 2 samostatnými vchody. Každá třída má vlastní sociální zařízení, šatnu, výdejnu jídla. Nejsou zde samostatné ložnice. Lehátka se v každé třídě v určeném čase připravují do herny, kde děti odpočívají.

Režim dne

 • 6.15 – 9.45 scházení dětí, spontánní hra, zájmové, individuální, řízené činnosti,
  pohybové a relaxační aktivity
 • 8.30 – 9.00 postupné svačinky (dítě si ve stanovené době určí samo, kdy se nasvačí)
 • 9.45 – 11.45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11.45 – 12.15 oběd
 • 12.15 – 14.15 příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti
 • 14.15 – 14.45 pohybová aktivita, svačina
 • 14.45 – 16.30 odpolední zájmové činnosti
  Časové termíny budou v jednotlivých třídách upravovány dle momentální situace a potřeby.

 

Budova MŠ Jízdárenská

je přízemní prostorná budova, umístěna na klidném místě na okraji obce. Má vlastní zahradu vybavenou zahradními prvky, pískovištěm. Celá plocha zahrady je zatravněná. V budově jsou 2 třídy s vlastním sociálním zařízením, lehárnou,šatnou pro děti. Výdejna jídel je společná pro obě třídy. Každá třída má samostatné výdejní okénko.

Režim dne

 • 6.15 – 9.45 scházení dětí, spontánní hra, zájmové, individuální, řízené činnosti,
  pohybové a relaxační aktivity
 • 8.30 – 9.00 postupné svačinky (dítě si ve stanovené době určí samo, kdy se nasvačí)
 • 9.45 – 11.45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11.45 – 12.15 oběd
 • 12.15 – 14.15 příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti
 • 14.15 – 14.45 pohybová aktivita, svačina
 • 14.45 – 16.30 odpolední zájmové činnosti
  Časové termíny budou v jednotlivých třídách upravovány dle momentální situace a potřeby.