Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Základní informace

Budova MŠ Havlíčkova je přízemní budova v řadové zástavbě v klidné ulici uprostřed obce. Školka má vlastní zahradu vybavenou zahradními prvky a pískovištěm, zpevněnou plochou pro míčové a dopravní hry.

V budově jsou 2 prostorné třídy se samostatnými vchody. Každá třída má své vlastní sociální zařízení a šatnu pro děti.

Nejsou zde samostatné ložnice. Lehátka se v každé třídě v určeném čase připravují do herny, kde děti odpočívají.

Součástí MŠ je školní kuchyně. Odtud je strava následně rozvážena do ostatních budov.

Třída Berušky

Celkem: 23 dětí ve věku 3-7 let

Učitelé:

 • Judasová Ludmila
 • Kubíčková Lenka 

Asistent pedagoga:

 • Kantorová Monika

Provozní pracovnice:

 • Sheyko Liarysa
 • Jana Šafránková

Kontakty

tel.: 547 236 208

email: msberusky@mshrusovany.cz

Třída Motýlci

Celkem: 24 dětí ve věku 3-7 let

Učitelé:

 • Černíková Eva
 • Mgr. Černíková Michaela 

Asistent pedagoga:

 • Martina Vrbská DiS.

Provozní pracovnice:

 • Baldíková Alena

Kontakt

tel.: 724 029 887

email: msmotylci@mshrusovany.cz

Provozní doba

6.15 – 7.30 hod
Scházení ve třídě Motýlků

7.30 – 8.45 hod
Provoz v obou třídách, spontánní hra, individuální a řízené činnosti, pohybové aktivity

8.45 hod
Dopolední svačina

Pokračuje výchovně vzdělávací činnost

9.40 – 11.40 hod

Pobyt venku – dlouhé i krátké vycházky, aktivity na školní zahradě, využití sportovního areálu

11.45 hod

Oběd

12.15 – 14.15 hod

Příprava na odpočinek, odpočinek dětí

14.15 hod

Odpolední svačina

14.15 – 15.45 hod

Odpolední zájmové činnosti, dokončování vzdělávacích aktivit z dopoledne

15.45 hod

Konec provozu třídy Motýlků, děti přechází do třídy Berušek

15.45 – 16.45 hod

Odpolední zájmové činnosti ve třídě Berušek

Bezpečnost provozu:

 • vstup pouze s čipem do určené šatny
 • prosím kontrolujte uzavření dveří
 • blokace čipů do budovy Berušek (6:15 – 7:30)
 • blokace čipů do budov (8:30 – 11:15)
 • blokace čipů do budov (12:30 – 14:15)
 • blokace čipů do budovy Motýlků (15:45 – 16:45)
 • děti po obědě odchází mezi 12:00 – 12:30

Novinky z MŠ Havlíčkova

 • Seznam přijatých a nepřijatých dětí do MŠ Hrušovany u Brna
  V seznamech naleznete číslo, pod kterým je vedeno vaše dítě. Přijaté děti Nepřijaté děti
 • Informace pro rodiče
  Sdružení rodičů příspěvek na hygienické potřeby a kulturní akce v MŠ, mimo MŠ Příspěvek je 1.500,- Kč na školní rok 2023/2024 1.splátku 750,- Kč posílejte na účet do 13 .října 2023 2.splátku 750,- Kč posílejte na účet do 16. února … pokračování
 • Informace pro rodiče
  STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ HRUŠOVANY U BRNA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 Ředitelka MŠ Hrušovany u Brna stanovuje po dohodě se zřizovatelem úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 na částku 495,- Kč měsíčně za dítě.
 • Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ
  Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ přijatých na školní rok 2023/2024 se uskuteční ve středu 30. 8. 2023 v 16.00 hod. na budově MŠ Havlíčkova
 • Prázdninový provoz
  Prázdninový provoz Mateřské školy Hrušovany u Brna.
 • Výsledky přijímacího řízení
  Seznam přijatých Seznam nepřijatých