Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Základní informace

Odloučené pracoviště MŠ Havlíčkova.

Budova MŠ Sídliště je prostorná patrová budova na okraji sídliště s vlastní velkou zahradou vybavenou zahradními prvky, pískovištěm, zpevněnou plochou pro dopravní hry, travnatou plochou.

V budově jsou 3 třídy (2 v přízemí a 1 v patře) se 2 samostatnými vchody. Každá třída má vlastní sociální zařízení, šatnu, výdejnu jídla. Jídlo se dováží z hlavní budovy.

Nejsou zde samostatné ložnice. Lehátka se v každé třídě v určeném čase připravují do herny, kde děti odpočívají.

Kontakty

Mateřská škola Hrušovany u Brna

Sídliště 527, 664 62 Hrušovany u Brna

Ředitelka: Bc. Jana Jančová

Zástupkyně ředitelky: Petra Dohnalová

E­mail :

ms­slunicka@mshrusovany.cz

mskuratka@mshrusovany.cz

msvcelky@mshrusovany.cz

Email ředitelka: reditelka@mshrusovany.cz

Email zástupkyně: zastupkyne@mshrusovany.cz

Telefon třída Kuřátka: 539 003 199

Telefon třída Včelky, Sluníčka: 539 003 198

Mobil: 724 029 171

Mobil ředitelka: 724 029 172

Mobil zástupkyně ředitelky: 608 836 654

Telefon školní kuchyně: 547 237 150

Třída Včelky

Kapacita: 24 dětí ve věku 3 – 5 let

Učitelé:

 • Petra Dohnalová
 • Eva Urbánková,

Asistent pedagoga:

 • Bohdana Soudková

Třída Sluníčka

Kapacita: 15 dětí ve věku 2,5 – 4 roky

Učitelé:

 • Bc. Jana Jančová
 • Adéla Karešová
 • Petra Kejdušová

Třída Kuřátka

Kapacita: 25 dětí ve věku 5 – 7 let

Učitelé:

 • Bc. Zdeňka Doleželová
 • Bc. Magdaléna Hradská
 • Lilija Švrčinová

Provozní doba

6.15 – 7.30 hod
Otevřen pouze hlavní vchod
Scházení dětí a provoz v přízemí ve třídě Včeliček (Včeličky, Kuřátka, Sluníčka).

7.30 – 8.15 hod
Otevřeny oba vchody budovy, děti přicházejí do svých šaten, tříd.

8.15 hod
Vchody do MŠ se uzamykají.

Odpolední provoz do 15.00 hod
Provoz ve všech třídách

15.00 hod
Děti ze třídy Sluníček přechází do třídy Včeliček.
Uzamyká se zadní vchod do MŠ

15.45 hod
Děti ze třídy Kuřátek přechází do třídy Včeliček.

15.45 – 16.45 hod
Provoz pouze ve třídě Včeliček.

Novinky z MŠ Sídliště

 • Výlet
  Vážení rodiče, dne 10.6.2021 pojedou děti na celodenní výlet do Archeoskanzenu a Živé vody v Modré. Děti prosím přiveďte nasnídané nejpozději do 8:00 hod.
 • Přijímací řízení 2021/2022
  Vážení rodiče, v níže přiložených dokumentech naleznete výsledky příjímacího řízení do Mateřské školy Hrušovany u Brna.
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 10.5.2021
  Vážení rodiče, v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3.5.2021 budou od pondělí 10.5.2021 otevřeny Mateřské školy pro všechny děti bez povinnosti testování a bez povinnosti nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu. Prosíme rodiče dětí, které v pondělí do Mateřské školy nenastoupí, aby si nejpozději do pátku 7.5.2021 odhlásili stravu. Na všechny děti … pokračování
 • Předpis plateb stravného a školného
  Vážení rodiče, školné za měsíc duben bylo ustanoveno na částku 215,- Kč. V sekci PLATBY je předpis plateb stravného a školného na měsíc květen. Předpis na květen je ZATÍM nastaven s plným školným tj. 430,- a počítá také s plnou docházkou dětí do školky tj. 21 dní. Můžete zaplatit celou částku, která je na předpise, … pokračování
 • Organizace a průběh zápisu do Mateřské školy
  Ředitelka Mateřské školy Hrušovany u Brna v souladu s §34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání v platném znění, stanovuje termín a místo zápisu pro školní rok 2021/2022 takto.
 • Oznámení pro rodiče
  Vážení rodiče, vzhledem ke stávající situaci, kdy je mateřská škola přístupná pouze pro předškolní děti a děti rodičů IZS, není úplně možné nastavit předpis plateb na měsíc duben. Proto budu kontaktovat e- mailem nebo telefonicky rodiče dětí, kteří mají nedoplatek na stravném nebo školném. Pro rodiče, které kontaktovat nebudu to znamená, že u jejich dětí … pokračování