Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Základní informace

Odloučené pracoviště MŠ Havlíčkova.

Budova MŠ Sídliště je prostorná patrová budova na okraji sídliště s vlastní velkou zahradou vybavenou zahradními prvky, pískovištěm, zpevněnou plochou pro dopravní hry, travnatou plochou.

V budově jsou 3 třídy (2 v přízemí a 1 v patře) se 2 samostatnými vchody. Každá třída má vlastní sociální zařízení, šatnu, výdejnu jídla. Jídlo se dováží z hlavní budovy.

Nejsou zde samostatné ložnice. Lehátka se v každé třídě v určeném čase připravují do herny, kde děti odpočívají.

Třída Včelky

Celkem: 24 dětí ve věku 3-7 let

Učitelé:

 • Dohnalová Petra (zástupkyně ředitelky)
 • Urbánková Eva

Asistent pedagoga:

 • Hanečková Yvonne

Provozní pracovnice:

 • Drápalová Marcela

Kontakt

tel. 724 029 171, 539 003 198

email: msvcelky@mshrusovany.cz

Třída Sluníčka

Celkem: 15 dětí ve věku

Učitelé:

 • Bc. Jančová Jana (ředitelka MŠ)
 • Karešová Adéla
 • Hájková Alena

Provozní pracovnice:

 • Serafinovičová Gabriela

Kontakt

tel. 724 029 171, 539 003 198

email  ms­slunicka@mshrusovany.cz

Třída Kuřátka

Celkem: 24 dětí ve věku 5 – 7 let

Učitelé:

 • Vymazalová Karolína
 • Bc. Hradská Magdaléna

Asistent pedagoga:

 • Kejdušová Petra

Provozní pracovnice:

 • Kalivodová Růžena

Kontakt

tel.: 724 029 171, 539 003 199

email: mskuratka@mshrusovany.cz

Provozní doba

6.15 – 7.30 hod
Scházení ve třídě Včeliček.

7.30 – 8.45 hod
Provoz ve třídách, spontánní hra, individuální a řízené činnosti, pohybové aktivity.

8.45 hod
Dopolední svačina.
Pokračuje výchovně vzdělávací činnost.

9.40 – 11.40 hod

Pobyt venku – dlouhé i krátké vycházky, aktivity na školní zahradě, využití sportovního areálu.

11.45 hod

Oběd.

12.15 – 14.15 hod

Příprava na odpočinek, odpočinek dětí.

14.15 hod

Odpolední svačina.

14.15 – 15.45 hod

Odpolední zájmové činnosti, dokončování vzdělávacích aktivit z dopoledne.

15.45 hod

Konec provozu třídy Sluníček, děti přechází do třídy Včeliček.

Konec provozu třídy Kuřátka, děti přechází do třídy Včeliček.

15.45 – 16.45 hod

Odpolední zájmové činnosti ve třídě Včeliček.

Bezpečnost provozu:

 • vstup pouze s čipem do určené šatny
 • prosím kontrolujte uzavření dveří
 • blokace čipů do Sluníček od 6:15 – 7:30
 • blokace čipů do budovy od 8:30 – 11:15
 • blokace čipů do budovy od 12:30 – 14:15- blokace čipů do Sluníček od 15:00 – 16:45
 • děti po obědě odchází mezi 12:00 – 12:30

Novinky z MŠ Sídliště

 • Školné prázdniny a rok 2024/2025
  Oznamujeme rodičům, že od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození od školného o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9. 2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce ,,Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – … pokračování
 • Seznam přijatých a nepřijatých dětí do MŠ Hrušovany u Brna
  V seznamech naleznete číslo, pod kterým je vedeno vaše dítě. Přijaté děti Nepřijaté děti
 • Informace pro rodiče
  Sdružení rodičů příspěvek na hygienické potřeby a kulturní akce v MŠ, mimo MŠ Příspěvek je 1.500,- Kč na školní rok 2023/2024 1.splátku 750,- Kč posílejte na účet do 13 .října 2023 2.splátku 750,- Kč posílejte na účet do 16. února 2024 Peníze prosím posílejte na účet sdružení rodičů Číslo účtu 5838678002/5500 do poznámky pro příjemce … pokračování
 • Informace pro rodiče
  STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ HRUŠOVANY U BRNA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 Ředitelka MŠ Hrušovany u Brna stanovuje po dohodě se zřizovatelem úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 na částku 495,- Kč měsíčně za dítě.
 • Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ
  Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ přijatých na školní rok 2023/2024 se uskuteční ve středu 30. 8. 2023 v 16.00 hod. na budově MŠ Havlíčkova
 • Prázdninový provoz
  Prázdninový provoz Mateřské školy Hrušovany u Brna.