Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Základní informace

Odloučené pracoviště MŠ Havlíčkova.

Budova MŠ Jízdárenská je přízemní prostorná budova, umístěna na klidném místě na okraji obce. Školka je součástí sportovního areálu

V budově jsou 2 třídy s vlastním sociálním zařízením, lehárnou, šatnou pro děti. Výdejna jídel je společná pro obě třídy. Každá třída má samostatné výdejní okénko.

Školka má vlastní zahradu vybavenou zahradními prvky, pískovištěm. Celá plocha zahrady je zatravněná.

Kontakty

Mateřská škola Hrušovany u Brna

Jízdárenská 699, 664 62 Hrušovany u Brna

Ředitelka: Bc. Jana Jančová

Zástupkyně ředitelky: Petra Dohnalová

E­mail:

mszabky@mshrusovany.cz

msmedvidci@mshrusovany.cz

Email ředitelka: reditelka@mshrusovany.cz

Email zástupkyně: zastupkyne@mshrusovany.cz

Telefon: 539 083 682

Mobil: 724 029 694

Mobil ředitelka: 724 029 172

Mobil zástupkyně ředitelky: 608 836 654

Telefon školní kuchyně: 547 237 150

Třída Žabky

Žabky: 24 dětí ve věku 3 – 7 let

Učitelé:

 • Karolína Vymazalová
 • Šárka Skácelová

Třída Medvídci

Medvídci: 24 dětí ve věku 3 – 7 let

Učitelé:

 • Dagmar Krkavcová
 • Hana Vávrová

Provozní doba

6.15 – 7.30 hod
Provoz a scházení dětí ve třídě Žabek.

7.30 – 8.15 hod
Provoz v obou třídách, děti přicházejí do svých tříd.

8.15 hod
Vchod do MŠ se uzamyká.

Odpolední provoz do 15.45 hod
Provoz v obou třídách

15.45 hod
Děti ze třídy Medvídků přechází do třídy Žabek.

15.45 – 16.45 hod
Provoz pouze ve třídě Žabek.

Novinky z MŠ Jízdárenská

 • Výlet
  Vážení rodiče, dne 10.6.2021 pojedou děti na celodenní výlet do Archeoskanzenu a Živé vody v Modré. Děti prosím přiveďte nasnídané nejpozději do 8:00 hod.
 • Přijímací řízení 2021/2022
  Vážení rodiče, v níže přiložených dokumentech naleznete výsledky příjímacího řízení do Mateřské školy Hrušovany u Brna.
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 10.5.2021
  Vážení rodiče, v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3.5.2021 budou od pondělí 10.5.2021 otevřeny Mateřské školy pro všechny děti bez povinnosti testování a bez povinnosti nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu. Prosíme rodiče dětí, které v pondělí do Mateřské školy nenastoupí, aby si nejpozději do pátku 7.5.2021 odhlásili stravu. Na všechny děti … pokračování
 • Předpis plateb stravného a školného
  Vážení rodiče, školné za měsíc duben bylo ustanoveno na částku 215,- Kč. V sekci PLATBY je předpis plateb stravného a školného na měsíc květen. Předpis na květen je ZATÍM nastaven s plným školným tj. 430,- a počítá také s plnou docházkou dětí do školky tj. 21 dní. Můžete zaplatit celou částku, která je na předpise, … pokračování
 • Organizace a průběh zápisu do Mateřské školy
  Ředitelka Mateřské školy Hrušovany u Brna v souladu s §34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání v platném znění, stanovuje termín a místo zápisu pro školní rok 2021/2022 takto.
 • Oznámení pro rodiče
  Vážení rodiče, vzhledem ke stávající situaci, kdy je mateřská škola přístupná pouze pro předškolní děti a děti rodičů IZS, není úplně možné nastavit předpis plateb na měsíc duben. Proto budu kontaktovat e- mailem nebo telefonicky rodiče dětí, kteří mají nedoplatek na stravném nebo školném. Pro rodiče, které kontaktovat nebudu to znamená, že u jejich dětí … pokračování