Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Základní informace

Odloučené pracoviště MŠ Havlíčkova.

Budova MŠ Jízdárenská je přízemní prostorná budova, umístěna na klidném místě na okraji obce. Školka je součástí sportovního areálu

V budově jsou 2 třídy s vlastním sociálním zařízením, lehárnou, šatnou pro děti. Výdejna jídel je společná pro obě třídy. Každá třída má samostatné výdejní okénko.

Školka má vlastní zahradu vybavenou zahradními prvky, pískovištěm. Celá plocha zahrady je zatravněná.

Třída Žabky

Celkem: 22 dětí ve věku 3-7 let

Učitelé:

 • Skácelová Šárka
 • Indrová Sabina

Asistent pedagoga:

 • Duchoňová Lucie

Provozní pracovnice:

 • Zagrapanová Vladislava

Kontakt

tel.: 724 029 694, 539 083 682

email: mszabky@mshrusovany.cz

Třída Medvídci

Celkem: 21 dětí ve věku 3-7 let

Učitelé:

 • Krkavcová Dagmar
 • Bc. Mikulášková Petra
 • Bc. Jančová Jana ( ředitelka MŠ)

Provozní pracovnice:

 • Studená Anna

Kontakt

tel.: 724 029 694, 539 083 682
email msmedvidci@mshrusovany.cz

Provozní doba

6.15 – 7.30 hod
Scházení ve třídě Medvídků.

7.30 – 8.45 hod
Provoz v obou třídách, spontánní hra, individuální a řízené činnosti, pohybové aktivity.

8.45 hod
Dopolední svačina.

Pokračuje výchovně vzdělávací činnost

9.40 – 11.40 hod

Pobyt venku – dlouhé i krátké vycházky, aktivity na školní zahradě, využití sportovního areálu.

11.45 hod

Oběd.

12.15 – 14.15 hod

Příprava na odpočinek, odpočinek dětí.

14.15 hod

Odpolední svačina.

14.15 – 15.45 hod

Odpolední zájmové činnosti, dokončování vzdělávacích aktivit z dopoledne.

15.45 hod

Konec provozu třídy Medvídků, děti přechází do třídy Žabek.

15.45 – 16.45 hod

Odpolední zájmové činnosti ve třídě Žabek.

Bezpečnost provozu:

 • vstup pouze s čipem do určené šatny
 • prosím kontrolujte uzavření dveří
 • blokace čipů do budovy od 8:30 – 11:15
 • blokace čipů do budovy od 12:30 – 14:15
 • děti po obědě odchází mezi 12:00 – 12:30

Novinky z MŠ Jízdárenská

 • Seznam přijatých a nepřijatých dětí do MŠ Hrušovany u Brna
  V seznamech naleznete číslo, pod kterým je vedeno vaše dítě. Přijaté děti Nepřijaté děti
 • Informace pro rodiče
  Sdružení rodičů příspěvek na hygienické potřeby a kulturní akce v MŠ, mimo MŠ Příspěvek je 1.500,- Kč na školní rok 2023/2024 1.splátku 750,- Kč posílejte na účet do 13 .října 2023 2.splátku 750,- Kč posílejte na účet do 16. února 2024 Peníze prosím posílejte na účet sdružení rodičů Číslo účtu 5838678002/5500 do poznámky pro příjemce … pokračování
 • Informace pro rodiče
  STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ HRUŠOVANY U BRNA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 Ředitelka MŠ Hrušovany u Brna stanovuje po dohodě se zřizovatelem úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 na částku 495,- Kč měsíčně za dítě.
 • Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ
  Informativní schůzka pro rodiče dětí MŠ přijatých na školní rok 2023/2024 se uskuteční ve středu 30. 8. 2023 v 16.00 hod. na budově MŠ Havlíčkova
 • Prázdninový provoz
  Prázdninový provoz Mateřské školy Hrušovany u Brna.
 • Výsledky přijímacího řízení
  Seznam přijatých Seznam nepřijatých