Školné

Mateřská škola Hrušovany u Brna okr. Brno – venkov, příspěvková organizace

Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna

ŠKOLNÉ PRO ROK 2019/2020

Ředitelka MŠ Hrušovany u Brna stanovuje po dohodě se zřizovatelem úplatu za předškolní vzdělávání

pro školní rok 2019/2020 na částku 425,- Kč měsíčně za dítě.