Školné

Mateřská škola Hrušovany u Brna okr. Brno – venkov, příspěvková organizace

Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna

ŠKOLNÉ PRO ROK 2018/2019

Ředitelka MŠ Hrušovany u Brna stanovuje po dohodě se zřizovatelem úplatu za předškolní vzdělávání

pro školní rok 2018/2019 na částku 350,- Kč měsíčně za dítě.