AktualityInformace pro rodiče

 

STRAVNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2020 

Od 1. září 2020 dochází k úpravě stravného a to následovně:

                           Přesnídávka        Oběd         Svačina         Celkem
Strávníci do 6 let:    Kč 9,-             Kč 22,-         Kč 7,-            Kč 38,-
Strávníci 7-10 let:    Kč 9,-             Kč 25,-         Kč 7,-            Kč 41,-

Eva Menclová, vedoucí školní jídelny


Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020

registrační číslo Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

1 15 26 37 50
2 16 28 39 52
3 17 29 40 53
4 18 30 42 56
5 20 31 43 57
8 21 32 44 58
9 22 33 45 59
11 23 34 46 60
12 24 35 48 61
14 25 36 49 63

 


Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov, příspěvková organizace

Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna

Provoz mateřské školy bude zahájen 25.5.2020 ve všech třídách.

Zákonný zástupce je povinen vyplnit a předat učitelce Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

  • Žádáme rodiče, aby se neshromažďovali před budovou mateřské školy.
  • Do budovy mateřské školy vstupuje s dítětem jedna doprovázející osoba (rodič, pověřená osoba) a to pouze na dobu nezbytně nutnou.
  • Při vstupu do budovy mateřské školy mají rodiče, pověřené osoby povinnost zakrýt si ústa a nos rouškou, šátkem a použít dezinfekci.
  • Děti si nesmí nosit z domova žádné hračky, plyšáky ani jiné předměty.
  • Ve skříňkách v šatně budou mít děti minimum oblečení. Náhradní oblečení bude v uzavíratelném sáčku.
  • Dítě bude mít ve skříňce v uzavřeném sáčku podepsanou roušku.
  • Po příchodu do třídy si děti umyjí ruce teplou vodou a mýdlem.
  • Při předávání dítěte proběhne ranní kontrola – měření teploty, kontrola zdravotního stavu dítěte – rýma, kašel. V případě, že dítě trpí alergií, budeme požadovat potvrzení z alergologie.
  • Děti ani pedagogičtí pracovníci mateřské školy nemusí nosit v prostorách školy roušky.

V Hrušovanech u Brna dne 14.5.2020

Čestné prohlášení ke stažení


Vážení rodiče,

pro kalendářní měsíc, v němž je přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka školy výši úplaty, která nepřesáhne výši poměrné části odpovídající rozsahu přerušení provozu.

Výše úplaty za březen 2020 je stanovena zpětně na částku 213 Kč.

Úplata za následující měsíce bude stanovena neprodleně po ukončení aktuálního měsíce na základě dnů přerušení provozu.

Část úplaty Vám bude vrácena spolu s přeplatkem stravného ve vyúčtování v měsíci červenci.

V případě dotazů ohledně školného a stravného pište na e-mail kuchyn@mshrusovany.cz

S pozdravem

Eva Menclová, vedoucí školní jídelny


Provoz o letních prázdninách , plakát-1


Sdružení rodičů

příspěvek na hygienické potřeby a kulturní akce v MŠ, mimo MŠ

Příspěvek je 1.200,- Kč na školní rok 2019/2020

1.splátku 500,- Kč budeme vybírat do konce září 2019

2.splátku 700,- Kč budeme vybírat od 3.2. do 14.2.2020

Děkujeme


DĚTI V MŠ POTŘEBUJÍ
DĚTI V MŠ POTŘEBUJÍ

Mateřská škola Hrušovany u Brna, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62, Hrušovany u Brna IČ: 750 23 229

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 26. dubna 2016 ( GDPR ), nebudou od 25.5.2018 uváděny jména a příjmení dětí na listině PLATEB. Bude uváděn pouze variabilní symbol, který má každé dítě uvedeno na přihlášce ke stravování.

STRAVNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Od 1. září 2018 dochází k navýšení stravného a to následovně:

                                   Přesnídávka        Oběd         Svačina         Celkem
Strávníci do 6 let:    Kč 8,-             Kč 20,-         Kč 7,-            Kč 35,-
Strávníci 7-10 let:    Kč 8,-             Kč 23,-         Kč 7,-            Kč 38,-

Eva Menclová, vedoucí školní jídelny