Přeskočit na menu Přeskočit na obsah

Návrat dětí do Mateřské školy od 12. 4. 2021

Kategorie: MŠ Havlíčkova, MŠ Jízdárenská, MŠ Sídliště

Vážení rodiče, od 12. 4. 2021 je umožněn návrat do Mateřské školy dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání (děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou 6 a více let). Ve skupinkách maximálně po 15. dětech. Provoz bude zajištěn ve všech třech budovách Mateřské školy, tak jak jsou děti zvyklé. Bližší informace k ORGANIZACI TESTOVÁNÍ Vám … pokračování

Prodloužení dosavadního režimu

Kategorie: MŠ Havlíčkova, MŠ Jízdárenská, MŠ Sídliště

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Jana Jančová, ředitelka školy

Informace k provozu škol a školských zařízení od 22. března 2021 do 28. března 2021

Kategorie: MŠ Havlíčkova, MŠ Jízdárenská, MŠ Sídliště

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 28. března 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Bc. Jančová Jana, ředitelka školy

MŠ Hrušovany u Brna – zařazena mezi zařízení povinné zajistit péči dětem

Kategorie: MŠ Havlíčkova, MŠ Jízdárenská, MŠ Sídliště

Vážení rodiče, po dohodě zřizovatele, ředitele a ORP Židlochovice byla s účinností od 8.3.2021 Mateřská škola Hrušovany u Brna, Havlíčkova 169 zařazena mezi školské zařízení, které jsou povinné zajistit péči dětem ve věku 2-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, policie aj. Rozhodutí hejtmana o nařízení vykonávání péče o děti … pokračování

Uzavření Mateřské školy dle usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2021

Kategorie: MŠ Havlíčkova, MŠ Jízdárenská, MŠ Sídliště

Vážení rodiče, v přiložených dokumentech najdete aktuální informace k provozu škol a školských zařízení od 27.2.2021 do 21.3.2021 a seznam škol a školských zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2- 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, policie aj. Rozhodutí hejtmana o nařízení vykonávání péče … pokračování

Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Hrušovany u Brna III.

Kategorie: MŠ Havlíčkova, MŠ Jízdárenská, MŠ Sídliště

Projekt Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v MŠ Hrušovany u Brna III je spolufinancován Evropskou unií.Personální podpora v MŠ, osobnostně sociální a profesní rovoj pedagogů v MŠ, rozvojové aktivity MŠ, spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností. EVROPSKÁ UNIEEvropské strukturální a investiční fondyOP Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy

Poděkování

Kategorie: MŠ Havlíčkova, MŠ Jízdárenská, MŠ Sídliště

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a vstřícnost v dnešní nelehké době. Děkujeme, že nám oznamujete pozitivitu na covid 19, pokud se vyskytne ve Vaší rodině a že nepřivádíte do školky Vaše děti, kterých se pozitivita a samozřejmě i karanténa také týká. Děkujeme, že vy, kteří máte tu možnost jste nám nápomocní při potřebě snižování počtu … pokračování